witam.gif, 2,3kB

Kancelaria proponuje bardzo elastyczne stawki honorarium. Możliwe są zarówno rozwiązania bazujące na wycenie poszczególnych czynności, stawce godzinowej, jak i na ryczałcie.

W każdym przypadku wynagrodzenie oraz terminy zapłaty wynagrodzenia są ustalane indywidualnie, po zapoznaniu się z daną sprawą, ustaleniu stopnia jej skomplikowania oraz pracochłonności. Ponadto Klient jest informowany o innych kosztach związanych z daną sprawą np. o wysokości opłaty sądowej.

Kancelaria stosuje wyważone koszty w świadczeniu usług. Podstawę rozliczenia spraw procesowych stanowi Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. (Dz. U. z dnia 3 października 2002 r. z późn. zmianami). Koszt porady prawnej już od 100 złotych brutto.

Kancelaria wystawia faktury VAT.

konto.gif

91 1140 2004 0000 3102 7411 7475

BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18 - mBank