rodzinne.gif, 2,3kB

Działania Kancelarii polegają na udzielaniu kompleksowej pomocy prawnej w zakresie spraw:

  • o rozwód i separację;
  • związanych z alimentami (uzyskanie alimentów, podwyższenie albo obniżenie alimentów, alimenty dla kobiety ciężarnej i pokrycie kosztów porodu i połogu, dostarczanie przez drugiego małżonka środków do utrzymania, alimenty dla byłych małżonków po rozwodzie);
  • związanych z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi (ustalenie kontaktów, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka, zezwolenie na rozporządzanie majątkiem dziecka);
  • innedziedziny.gif

    Kancelaria oferuje również pomoc w sprawach:

  • o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, o uznanie dziecka, unieważnienie uznania dziecka;
  • majątkowych małżonków, w tym o podział majątku wspólnego między małżonkami;
  • wspieraniu procesu negocjacji lub prowadzeniu negocjacji;