pracy.gif, 2,3kB

Działania Kancelarii polegają na udzielaniu kompleksowej pomocy prawnej w zakresie:

  • reprezentowania Klientów - pracodawców i pracowników w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy;
  • reprezentowania Klientów w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych: emerytur, rent, zasiłków, spornych składek;
  • negocjowania i przygotowywania umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych będących podstawą zatrudnienia np. umów z członkami władz spółek, kontraktów menadżerskich;
  • innedziedziny.gif

    Kancelaria specjalizuje się również w:

  • przygotowywaniu umów o zakazie konkurencji oraz umów o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie;
  • projektowaniu regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
  • przygotowaniu dokumentacji związanej z zatrudnieniem.