medyczne.gif, 2,3kB

Prawo medyczne jest wiodącą specjalizacją prowadzonej przeze mnie Kancelarii. Obsługa prawna w tej dziedzinie prawa wymaga wszechstronnej praktyki i szczegółowej wiedzy, co udaje się osiągnąć nie tylko dzięki doświadczeniu wyniesionemu z wielu procesów sądowych ale także dzięki współpracy z lekarzami różnych specjalizacji oraz osobami innych profesji medycznych. Moja Kancelaria spełnia te wymagania co pozwala mi na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej zarówno na rzecz Pacjentów jak również podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

Kancelaria współpracuje z Klientami z całej Polski.

obszarydzialania.gif

Działania Kancelarii polegają na udzielaniu kompleksowej pomocy prawnej w zakresie:

  • reprezentowania Pacjentów w postępowaniach cywilnych zmierzających do uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia, renty, ustalenia odpowiedzialności za szkody, które mogą ujawnić się w przyszłości, a mają związek ze szkodą wynikającą z wadliwego leczenia;
  • reprezentowania Pacjentów w postępowaniach karnych, (jako pełnomocnik Pokrzywdzonego/Oskarżyciela posiłkowego/Powoda cywilnego);
  • reprezentowania Pacjentów jako Pełnomocnik Pokrzywdzonego w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności zawodowej, przed Sądem Lekarskim i Naczelnym Sądem Lekarskim, jak również przed Sądem Najwyższym;
  • reprezentowania Pacjentów jako Pokrzywdzonych w postępowaniach na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
  • udzielenia pomocy prawnej Pacjentom w postępowaniach prowadzonych przed Wojewódzkimi Komisjami do orzekania o Zdarzeniach Medycznych;
  • udzielania pomocy prawnej Pacjentom lub ich Przedstawicielom Ustawowym w zakresie sporządzenia sprzeciwu od opinii lub orzeczenia lekarza;
  • reprezentowania Lekarzy i pozostałego personelu medycznego oraz podmiotów prowadzących działalność leczniczą w postępowaniach: administracyjnym, cywilnym, karnym (jako pełnomocnik Pokrzywdzonego/Oskarżyciela posiłkowego), dotyczących odpowiedzialności zawodowej (jako obrońca);
  • obsługi prawnej podmiotów prowadzących działalność leczniczą;
  • udzielania pomocy prawnej Stronom postępowania w sprawach stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy Pacjentów – prowadzonego przez Rzecznika Praw Pacjentów;
  • ochrony dóbr osobistych.