gospodarcze.gif, 2,3kB

Działania Kancelarii polegają w szczególności na:

 • prowadzeniu obsługi prawnej: przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń, oraz podmiotów prowadzących działalność leczniczą;
 • obsłudze w zakresie zakładania działalności gospodarczej, rejestracji spółek i innych podmiotów prawa handlowego;
 • tworzeniu i analizie umów lub statutów w spółkach prawa handlowego;
 • reprezentowaniu przedsiębiorców w postępowaniach przed organami prowadzącymi ewidencję działalności gospodarczej oraz sądami rejestrowymi;
 • innedziedziny.gif

  Kancelaria specjalizuje się również w:

 • udzielaniu porad i konsultacji prawnych oraz wydawaniu opinii prawnych w celu ochrony interesów prawnych przedsiębiorców;
 • prowadzeniu sądowych i pozasądowych czynności mających na celu wyegzekwowanie wierzytelności przedsiębiorców;
 • reprezentowaniu przedsiębiorców na każdym etapie postępowania sądowego w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • reprezentowaniu przedsiębiorców w sprawach dotyczących ich działalności przed organami administracji i sądami