cywilne.gif, 2,3kB

Działania Kancelarii polegają na udzielaniu kompleksowej pomocy prawnej w zakresie:

 • prawa zobowiązań (roszczenia wynikające z umów, czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia);
 • dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (komunikacyjnych, osobowych, majątkowych) od zakładów ubezpieczeń i podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzone szkody;
 • ochrony dóbr osobistych;
 • prawa rzeczowego (ochrona własności i posiadania, zasiedzenie, rozgraniczenie, zarząd rzeczą wspólną, zniesienie współwłasności, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebności, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu);
 • prawa spadkowego (dziedziczenie ustawowe i testamentowe, pomoc przy sporządzaniu testamentów, zapisy i polecenia, spory o zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, umowy dotyczące spadku, zapis windykacyjny);
 • innedziedziny.gif

  Kancelaria specjalizuje się również w zagadnieniach z zakresu:

 • prawa spółdzielczego;
 • prawa lokalowego;
 • ksiąg wieczystych i postępowania wieczysto-księgowego;
 • zabezpieczenia i windykacji należności;
 • opracowywania pozwów w postępowaniu grupowym;